Планинска жаба

Планинска жаба (Rana temporaria)

Жабите са от вида планинска жаба (Rana temporaria). При мъжките  екземпляри преобладава синия отенък. На една от снимките се виждат двойка хванати в амплексус, на нея ясно личи характерната брачна окраска – синя при мъжките, червеникаво-кафява при женските.

Планинската жаба е един сравнително обикновен вид, който се среща в голяма част от Европа , като в южните части на континента се среща в планински райони. У нас този вид може да бъде намерен най-често между 1000 и 2000 м н.в. в планините Рила, Пирин, Родопите, Стара планина, Витоша, Осоговска планина, Същинска Средна гора, Голо бърдо, Лозенска планина и Плана. Интерсно е намирането на вида край Ботевград в местността Мухалница.

През 1968 г. херпотологът Владимир Бешков установява наличието на стотици планински жаби в едно малко блато близо до Ботевград при надморска височина много по-ниска от обичайната за вида – 360 м. В периода от 1971 до 1980 Бешков, заедно с дипломантката си Блага Ангелова, провеждат редица излсдедвания в района с което документират уникалната за вида размножителна миграция. Маркирани в блатото жаби през 1971 г. са намерени на 5 км по права линия от блатото по склоновете на Било планина. През февруари и март 1980 г. на 5,5 и на 6 км над в Било планина, са маркирани планински жаби по време на придвижванията им надолу по реките. На 11 март 1980 г. две от тях са намерени в блатото едната 4, другата 11 дни след маркирането. Всяка година в края на зимата (февруари – март) планинските жаби от Било планина слизат по течението на река Зелинска до родното блато, за да се размножат. Размножаването трае няколко седмици, след което жабите поемат по обратния път към планината изминавайки до 8-10 км. По време на размножителния период мъжките жаби са лесно отличими от женските, защото придобиват синкав отенък. В контраст с тях, женските са червеникаво-кафяви.

След протичането на метаморфозата младите жаби също поемат към планината, за да се върнат отново в блатото след достигане на полова зрялост или след около 3 години.

Заради уникалността на миграцията на планинската жаба, местността Мухалница е обявена за защитена местност през 1992.