Шипобедрена Костенурка

Шипобедрена Костенурка (Testudo Graeca) – а достига до 7 kg тегло (най-голямата регистрирана шипобедрена костенурка е уловена в България). Шипобедрената костенурка предпочита тревисти терени, за разлика от шипоопашатата костенурка, която е типична за редките гори. Шипобедрената костенурка е активна през деня. Храни се главно с трева и паднали горски плодове, рядко с безгръбначни.