Смок мишкар

Смок мишкар /  (Elaphe longissima)-  На дължина достига до 180 см. Не е отровен, но хапе силно, когато е заплашен. Смокът мишкар предпочита стари широколистни и смесени гори. Активен е през деня, като добре се катери по дървета и храсти. Основната му храна са гризачи, птици, яйца.