Клуб „Хеликтит“

Основен предмет на дейност на ПК „Хеликтит“ София е изследването, популяризирането и опазването на пещерите и природата като цяло. За осъществяването на тези цели клубът провежда различни обучителни курсове. Осъществява изследвания в редица пещери, пропасти и райони и публикува своята дейност. Всяка година се съставя експедиционен план в който влизат най-приоритетните обекти за изследване, както и обучителните програми и годишните сборове на клуба.

Телефон за контакт: 0888 986 607

Уеб сайт: https://www.helictit.info

Фейсбук страница: линк