НЧ „Христо Ботев 1884“, гр.Ботевград

Началото е поставено през 1884г., когато група местни учители с възрожденски ентусиазъм основават читалище „Напредък”. Сред тях са Димитър Цоков, Никола Чолаков, Георги Петров. Разпространяват книги, вестници и списания, организират четения, беседи и сказки.
През 1888г. читалището преустановява дейността си за кратко време.
След 1904 г. в дейността на читалището се включва и завърналия се в града Стамен Панчев, а членовете му достигат до 180 души. На 21 февруари 1921г. е организирано събрание от група граждани и учители и е избрана комисия за построяване на читалище в Орхание.
Началото на строителството е поставено на 9 октомври 1921г. и за около две години първата сграда на читалището в града ни е построена с доброволния труд на жителите му.
На 3 февруари 1924 г. новата читалищна сграда е открита тържествено. Към нея е обособена и билиотека.
В края на 60-те години старата читалищна сграда е съборена.
Новата сграда е открита тържествено на 27 септември 1973 г., а през 1981г. библиотеката се настанява в специално построена сграда, където се помещава и до днес.
Библиотеката към читалището работи със съвременни форми за обслужване на читателите. Разполага с Интегрирана библиотечно-информационна система за автоматизиране на всички дейности в библиотеката. За студентите от МВБУ е разкрита специализирана читалня. Читателите в библиотеката се обслужват от три отдела: Заемна за възрастни, Справочно-библиографски и информационен отдел и Детски отдел. Организират се множество срещи с автори, обсъждания, литературни четения.

Всеки ден прага на Народно читалище ”Христо Ботев 1884” прекрачват десетки самодейци, включени в многобройните танцови състави, хорове, театри, школи.
Обхванати са почти всички жанрове:

Младежки духов оркестър, Мажоретни състави, Градски духов оркестър, Смесен градски хор „Стамен Панчев”, Вокална група „Пей сърце“, Детски хор “Бонка Големанова”, Драматичен театър, Представителен танцов ансамбъл “Ботевград”, ТА “Ботевградска младост”, Детски танцов състав „Орханийче”, Детски танцов състав „Ботевград”, Младежки театър, Женската вокална групата за руски песни, Клуб „Хоро”, Школи-пиано, китара, акордеон, духови инструменти, барабани.

Читалище “Христо Ботев” е водещ културен институт на територията на общината. С разнообразните си културно – масови прояви, с богатата си програма и разнообразен календар на културни дейности в областта на художествената самодейност, библиотечното обслужване и гостувания на професионални творци и постановки, то е притегателен център за цялото население на общината.

Председател: Боряна Иванова Нешкова – Маринова
Секретар: Деспина Радославова Георгиева

Адрес: гр.Ботевград, пл. „Освобождение“ 21

Телефон за контакт: 088 292 2999

Уеб сайт: https://bot-chit.com/

Фейсбук страница: линк