Пещера Урвич – 2 „Урдина дупка”

№ 4132, код 207049

КАТЕГОРИЯ: Некатегоризирана

GPS координати във WGS 84: N 42°59’31.75″E 23°49’15.85″

Дължина: 72 м;

Денивелация: 7 м ( + 3 м; – 4 м);

Местоположение: Област: София, Община: Ботевград,  

Описание:

Пещерата представлява съвкупност от пещерни проходи и ниши свързани в една пещера. Има три входа от които се влиза в пещера с множество разклонения, в някои от които придвижването е чрез пълзене. Подът е покрит с прах и песъчливи наслаги и камъни. По стените и сводовете рядко се забелязват дребни калцитни образувания. Пещерата е суха , а фауната е предимно външна, срещат се единични екземпляри прилепи. Няма следи от доиздълбавания по стените и свода и признаци, че пещерата е обитавана.

Първа карта: Картирана е на 09.08.1987 г. от Б. Гарев и М. Нойкова. ПК „Студенец” Плевен.

Нова карта: К. Стоичков, Я. Макулев и Д. Макулева. ПК „Хеликтит” София. 30.03.2019г.

Ниво на трудност: средна/не могат да влизат едри хора!!!/

Подходяща за посещения от: спелеолози и екипирани туристи с водач!

Ниво на трудност: средна /не могат да влизат едри хора!!!/

Забележителности в близост: крепост „Боженишки Урвич”

Първата карта на пещерата


Нова карта