Пещера „Изкуствена ниша“ 1

КАТЕГОРИЯ: Некатегоризирана

GPS координати във WGS 42°59’37.54″ E 23°49’56.48″

Дължина: 6 м; Денивелация: + 5 м.

Местоположение: Област: София, Община: Ботевград

Местонахождение и достъп:

Отстои на около 5 км югоизточно от село Боженица в непосредствена близост до къщите на махала „Урвич“ до която води черен път от почивната станция в подножието на масива на крепостта „Урвич“. Оформената изкуствена пещера се разкрива на във венеца зад къщата до която води пътя. Тя е издълбана на около 4 метра височина над основата на скалата и до нея се достига по опасна и стара иманярска стълба!!! 

Описание:

Пещерата е оформена във високата част на широка ниша-навес. В основата има няколко големи скални блока. Входа е с ширина около 2 метра и височина 1.50 метра. От него се попада в изцяло изсечено предверие. Изсичането е с правоъгълна форма наподобяваща гробно корито. Следва издигане-прагче от 0.80 см и още едно изсечено и ниско помещение с дължина малко над два метра. Вероятно изсечената пещера в скалата е служела за гробница. Открита при теренен обход от Я. Макулев и С.

Брашнаров ПК „Хеликтит“ София.

Нова карта: М. Кръстев и Г. Петрова. ПК „Хеликтит” София. 22.04.2019г.

Ниво на трудност: висока/недостъпна!!!/

Подходяща за посещения от:

Неподходяща за посещение от туристи при липса на изградена инфраструктура за достъп!

Удобна за посещение от спелеолози и катерачи!

Забележителности в близост: крепост „Боженишки Урвич”