Липница – Елов дол 2

Вторият маршрут в околностите на селата Липница и Елов дол споделя общо изкачване с първия, но карането по билото на рида е малко по-дълго и малко по-диво. Спускането също е по-дълго и по-трудно технически – макар че е по черен път, в горната си част той е с повече коловози и дупки, така че за по-неуверени карачи ще представлява по-голямо предизвикателство, а пък по-напредналите трябва да внимават със скоростта, за да могат да реагират на изненади. Все пак в цялост маршрутът не може да бъде наречен труден, защото втората част от спускането е по утъпкан чакълиран път и на практика само в 1-2 км от карането има по-технични участъци , така че просто трябва да бъдете готови за среща и с такива.
Иначе маршрутът е красив и панорамен, а дължината и денивелацията не са големи, но не са и съвсем малки, т.е. с любителско каране и лежерно темпо можете да уплътните лесно половин ден, но без да се уморите особено.
И при този веломаршрут най-подходящите месеци за каране са през пролетта и есента, но с уговорката да се избягват дните с по-обилни дъждове, защото тогава калта по черните пътища в района е повече и е лепкава.
Начална точка: площада на с. Липница
Дължина: 14.7 км
Изкачване: 250 м
Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2)
Физическо натоварване: ниско (КФН=3)
Продължителност: 2-3 часа (в зависимост от темпото, почивките и т.н. )
Вода: 1 л
Храна: не е необходима
Терен:
– асфалт – 7.6 км
– черни пътища – 7.1 км

Описание:
01 (0.00 км) – от площада на с.Липница поемаме по главната улица на север. При първия разклон (т.02, след 60-70 м) сме направо, като започваме да се изкачваме; при следващия разклон (т.03) сме наляво и веднага след това (т.04, 0.25 км) напускаме основния път и продължаваме по тясно и стръмно асфалтово пътче вдясно. Основното изкачване е по него. В т.05 (1.5 км) вдясно има беседка и чешма, а малко след това (т.06) пропускаме асфалтов път вдясно (при отбивката има още една беседка). Малко след това пътят се изравнява и достигаме една махала, през която преминаваме само направо, пропускайки други пътища вляво (т.07) и вдясно (т.08).
В т.09 (3.1 км) асфалтовият път продължава надясно и надолу, а ние продължаваме направо по черен път, следващ равното било на рида. В т.10 (4.0 км) достигаме разклон – караме по десния път с кратко изкачване и на следващия разклон (след 200 м, т.11) продължаваме по левия път, който следва билото. В следващите 2-3 км караме само по него с леки изкачвания и спускания, като пропускаме отклонения вляво (т.12) и вдясно (т.13). На повечето места пътят е ясен и хубав, но в един момент минава и през обработваеми площи – там е по-неравен и лош.
В т.14 (7.1 км) следваме основния черен път надясно и започваме спускането. Пътят е широк и ясен, но на доста места може да има локви, коловози и дупки. Ако се кара по-бавно, не са проблем – при по-висока скорост трябва да сте нащрек за изненади. В т.15 (7.7 км) пропускаме черен път вдясно и караме направо. В т.16 (9.4 км) достигаме махала, която се пада вдясно от нас – продължаваме по основния път надолу, който е стръмен, но е чакълиран и добре утъпкан.
В т.17 (10.2 км) излизаме на асфалтов път и по него надясно, с плавно изкачване, се връщаме до с. Липница, като в т.18 (11.1 км) пропускаме отбивката вдясно към с. Елов дол.

Изтегли маршрут